Home / Kurzy o jedlých kytkách

Kurzy o jedlých kytkách

Chcete se dozvědět něco o jedlých květech a nevíte kudy do toho?

V oboru jedlého kvítí a býlí Vám nabízím všechno, co potřebujete a chcete vědět a  možná ještě i víc. Můžete vybírat podle svých možností – časových i místních z akcí otevřených široké veřejnosti (které mají pevně daný program) nebo zvolit tzv. akce na míru (při nichž si můžete naporoučet program podle svého gusta).

Terénní semináře pro veřejnost

pořádám v Praze od začátku dubna do konce června. Konají se na různých místech. Volím botanicky i geomorfologicky zajímavé lokality snadno dostupné městskou hromadnou dopravou. Náplní seminářů je botanicko-ekologický výklad aktuální nabídky jedlého býlí a kvítí a návod na kulinární využití. Počet účastníků je omezen na 12, aby každý dostal dostatečně komfortní pozornost. Semináře trvají dvě hodiny. Program na rok 2019 zde

Zahradní semináře pro veřejnost

pořádám v Praze ve Výukovém centru jedlého kvítí a býlí v Praze 6 v Suchdolu. Výuková zahrada má k dispozici rozsáhlou sbírku jedlých rostlin. Oproti volnému terénu má tu výhodu, že v ní nedochází k nepředvídatelným událostem, jako je květožroutsky nežádoucí sečení nebo prořezávání či venčení psů. Náplní seminářů je botanicko-zahradnický výklad aktuální nabídky jedlého býlí a kvítí a návod na kulinární využití. Počet účastníků je omezen na 8, aby každý dostal dostatečně komfortní pozornost. Semináře trvají dvě hodiny. Program na rok 2019 zde.

Semináře a workshopy na míru

dělám ze všeho nejraději. Program je vždy uzpůsoben skupině, pro kterou je vytvářen. Každý můj zákazník si může být jist, že dostává originální program, který ještě nikdy nebyl použit, ale také ho nikdo po něm nebude mít. Udělejte si svůj unikátní květožroutský seminář nebo workshop z mých nápadů a návrhů. Namixujte si, co se Vám líbí. Popis potřebných ingrediencí je zde.

Pro samouky

distanční kurz s Knihami, které jsem vydala

Top