Home / Kurzy o jedlých kytkách / Přihláška na kurzy, semináře a přednášky

Přihláška na kurzy, semináře a přednášky

Pokud jste se rozhodli pro účast na některém z aktuálních kurzů, seminářů nebo přednášek, stačí vyplnit níže uvedený formulář.

Bližší informace o aktuálně připravených kurzech, přednáškách a seminářích naleznete zde.


Vyberte z nabídky kurz, seminář nebo přednášku na který se chcete přihlásit
Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)
Váš email (vyžadováno)
Váše telefon
Kontrolní otázka
Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na vybraný kurz, seminář, nebo přednášku.
Beru na vědomí povinnost uhradit předem uvedenou cenu bezhotovostním převodem na účet číslo 2107747293/2700
s uvedením variabilního symbolu, který je uveden u popisu kurzu, semináře nebo přednášky.


V případě problému s vyplněním přihlášky nebo jiných dotazů mě kontaktujte na kytkykjidlu@gmail.com

 

Top