Home / O mně / Moje knihy

Moje knihy

Pampelišky k jídlu

Kulinární monografie o jedné rostlině a jejím uplatnění v kuchyni.  V případě pampelišky se jedná o recepty pro celé menu od polévky a salátu přes hlavní jídlo a dezert, včetně receptů na konzervování slané i sladké.

Kniha bude obsahovat

  • 20 různých receptů, každý s vlastním vyobrazením- fotografií
  • fotografií (malá ochutnávka: Italský sendvič, Šťouchané brambory s pampeliškou po dalmatsku, Zimní salát z pečené červené řepy a kapar, Salát s modrým sýrem, ořechy a brusinkou…)
  • Ilustrace opět Pavla Dvorská
  • Všeobecný botanický popis rostliny
  • Podrobný popis jednotlivých jedlých částí včetně obsahových látek
  • Zajímavosti z botaniky a zemědělství
  • Básně, písně, historky… prostě vše o pampelišce

Z pampelišek se dají jíst, kořeny, listy, poupata, květy. Použití je surovinové i dekorativní tzn. rostlina vstupuje do receptu jako jedna z ingrediencí nebo se používá jen jako ozdobný doplněk.

Sezona pampelišek začíná v první polovině dubna a trvá přibližně tři týdny na jedné lokalitě. Oproti Praze je například Šumava posunuta zhruba o tři týdny.


Kytky k jídlu


Kytky k jídlu v receptech i v herbáři

Jedlého kvítí a býlí je u nás v Česku taková spousta, že už při vydávání první květinové kuchařky autorka Jana Vlková litovala všech těch, jež z nějakých logistických a technických důvodů nemohla zařadit. Nešlo nepokračovat a nechat ty další báječné kytky a stromy stranou. Kniha Kytky k jídlu tak přináší popis a ilustrace 40 nových druhů a téměř sto receptů na 60 fotografiích, které jsou prostě k sežrání. Kniha je rozdělena na čtyři roční období květožrouta – brzké jaro, pozdní jaro, horké léto a babí léto, což ani jinak Matka Příroda nepřipouští. Najdete v ní také nápady a inspirace, jak přežít zimu, období, kdy je příroda ke květožroutům tak trochu krutá. Na knize navíc spolupracovali milí, do oboru nadšení lidé, jako je například všeumělkyně Denisa Bartošová, Hanka Rawlings, autorka knihy Sladký design, nebo michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek.


Notes květinové kuchařky

NK_obalka

Jak používat notes kytkožrouta

Kalendář zahrnuje období od prvního rašení do prvních podzimních přízemních mrazíků. Stejně jako tomu bylo v Květinové kuchařce, je rozdělen na čtyři roční období kytkožrouta – brzké jaro, pozdní jaro, horké léto a babí léto. V notesu jsou uvedeny všechny rostliny, které se v kuchařce vyskytují, i některé další. Ty se do kuchařky nedostaly převážně z technicko-logistických důvodů, ale můžete se na ně těšit v pokračování Květinové kuchařky.

Kalendář je sestaven podle rozvoje vegetace v Praze a okolí přibližně v nadmořských výškách kolem 300 metrů. Ve vyšších nadmořských výškách je vegetační sezona kratší. V jarních týdnech je třeba přidat přibližně pět dnů na každých sto výškových metrů. V letním období se kalendář věnuje převážně zahradním rostlinám. Jejich doba kvetení závisí na době výsevu, a tak jsou údaje v kalendáři spíše orientační. První mrazy přicházejí na horách a v pahorkatinách naopak dříve než v okolí hlavního města.

Notes stručně popisuje i některá naleziště jedlého kvítí a býlí. Nechybí ani městské lokality. Rostliny jsou vrtošivé a rostou si tam, kde samy chtějí. Co se týče zahrad, hodně záleží na hospodáři, a proto je jejich popis jen velmi povrchní. Navíc už bylo o zahradách napsáno mnoho zasvěcených knih.


Květinová kuchařka

KK_obalka 09.indd

Botanická část popisuje všeobecné vlastnosti rostlin, pro něž je obvykle sbíráme. Dále jsou popsána stanoviště, na kterých se rostliny vyskytují a období, kdy je jejich sběr nejúspěšnější. Uvedeny jsou též typické znaky. Tyto technické informace čerpají z odborné literatury a botanických klíčů, ale soustředí se pouze na popisy těch částí rostlin nebo jejich vývojových období, která jsou užitečná a zajímavá pro kuchyňské použití. Ve většině případů se jedná o popis celkového vzhledu rostliny, listů, stonků, květů. Minimální pozornost je věnována semenům, plodům a kořenům.

U každé rostliny je vysvětlující ilustrace. Čtenář tak dostává představu o celkovém vzhledu byliny nebo dřeviny i o její důležité části, kterou si přinese do kuchyně.

Kuchařská část obsahuje přes čtyřicet receptů. Jedná se o jednoduchá jídla, jejichž příprava je často rychlá nebo jsou to variace na známé pokrmy. Spíš než o přesný popis přípravy jídla se jedná o nápady, jak, kdy a co použít v kuchyni z toho, co roste v divoké přírodě nebo v zahradách.  Recepty jsou doprovázeny fotografiemi. Některé rostliny vstupují do receptů jako ingredience, jiné jsou pouhou dekorací.

RNDr. Jan Květ, CSc. o knize napsal:

Máte v rukou knihu, která vás chce zlákat do nevídaných dobrodružství spojujících detektivní činnost a sběr neobvyklého důkazního materiálu v přírodě s jeho zpracováním v pohodlí vašeho domova, v kuchyni, obvyklém to středu domácnosti. Pak už následuje pouze využívání výsledků veškeré té činnosti, jimiž jsou lahodné krmě nebo nápoje, mnohdy neobvyklých chutí a příchutí. Tím důkazním materiálem není nic jiného než vypátrané a sebrané různobarevné květy, sloužící rostlinám k jejich rozmnožování. Leckdy jsou jím i jejich zelené listy a stonky vyživující díky fotosyntéze, zázračnému procesu poutajícímu sluneční energii, všechny ostatní nezelené části rostlin, včetně jejich krásných a často i vonných květů.

Kniha se vám tak stane nepostradatelným průvodcem do světa, který jste zatím asi neznali anebo znali jen z malé části. Brzy si uvědomíte, že po zážitcích z toho světa vlastně už dávno toužily vaše chuťové papily, čichová a zraková čidla i hmatová nervová zakončení. Ale netoliko vaše smysly, ale i váš duch zjistí, že takové povznášející zážitky velice postrádal a dojde svého estetického naplnění teprve při uskutečňování pokynů, jež nám kniha dává a při konzumaci výsledků této činnosti.

V knize objevíte možnosti rozsáhlého kulinárního využití květů a dalších již zmíněných rostlinných částí. Navíc se to děje ve věcném podání, ať jde o samotné rostliny, či o jejich využívání v umění připravovat chutné a přitažlivé pokrmy a nápoje. Způsob autorčina sdělování všech potřebných informací je takový, jaký v jiných kulinárních návodech sotva najdete. Struktura i sloh knihy totiž v  žádoucím poměru snoubí nevtíravý humor s vážností zaručující její naprostou věrohodnost. Její názornost pak podtrhují a násobí originální ilustrace a důvtipné grafické uspořádání textu.

Zkrátka, máte ve svých rukou knihu, jíž se nelze nabažit nejen obrazně, leč i doslovně. Vždyť k ní i k pokrmům a nápojům podle ní připraveným se budete chtít stále vracet!

Ing. Ivana Černá, toxikoložka o knize napsala:

Květiny, bylinky a dobré pokrmy, to je Květinová kuchařka. Spojení těchto pojmů okamžitě vyvolá představu křehkých barevných okvětních plátků a bylinek s čerstvě připravenými pokrmy. A protože my ženy milujeme květiny v jakékoliv podobě, je pro nás tato Květinová kuchařka možností, jak si užít květiny či byliny nejen jako okrasu svého příbytku, ale i možností jak vnést tyto krásné rostliny i do každodenních činností, jako je vaření.

Kniha je rozdělena na část obsahující recepty a na část, která se věnuje podrobně jednotlivým rostlinám, nazvanou herbář. Autorka detailně popisuje jednotlivé části ve svém humorně laděném úvodu, včetně praktických rad při sběru a skladování rostlin.

Kuchařka vás seznámí se starými recepty, ale i s recepty novými a netradičními, které jsou doplněny květinovými ozdobami včetně lístků bylinek a tím připravené pokrmy dosahují obvykle zajímavého barevného vzhledu. Samozřejmě autorka doplnila pokrmy nejen dle barevnosti, ale hlavně podle příchutí jednotlivých květů a bylinek, což pro většinu čtenářů bude představovat objevení nových chuťových zkušeností. Nicméně při tomto objevování je nutné dodržet zdrženlivost v množství konzumovaných rostlinných doplňků.

Pro květinové a bylinkové ozdoby si autorka vybrala rostliny, které prověřila vlastním degustačním procesem! Z rostlinných částí doporučuje užívat mladé listy a okvětní plátky, nedoporučuje užívat kořenovou část a semena, která mohou být problematická co do obsahu nevhodných látek.

Určitě si v této knize najde inspiraci úplný začátečník se znalostmi pouze nejznámějších použitých květin a bylinek, ale i pokročilý gurmán v této oblasti. Začátečníkovi bych určitě doporučila seznámit se s novou rostlinou od úplného počátku vzrůstu, přes objevení poupat či květenství, uzrání semen až do úplného skonu rostliny před zimou. Dále bych začátečníkovi doporučila začít se sběrem rostlin na známém místě, například na vlastní zahradě, kde by sbírané byliny neměly být obklopené jedovatými rostlinami, aby nedošlo k záměně (příkladem mohou být konvalinky, které během jedné sezóny rychle prorůstají na vzdálenější místa a dostanou se na místa, kde bychom je nechtěli mít). Tato úskalí a řadu dalších řeší autorka velmi podrobně v herbáři při sběru včetně časových podobností s jinými rostlinami (rostliny, které rostou současně a se kterými by mohlo dojít k záměně).

Takže pokud se budete držet doporučení autorky jak sbírat rostliny, správně je uchovávat a dle chutí přiřezovat k uvedeným receptům v množství „přiměřeném či spíše malém“, objevíte nové gurmánské zážitky z pokrmů připravených ze surovin, které nebyly dovezeny z dálek, ale které vyrostly u vás tzv. „za humny“.


Top