Inspirace pro učitele na listopad

Listopad patří kořenům. Ukažte dětem, jak zábavnou školní pomůckou může být červená řepa.

Jaká je nejzajímavější školní pomůcka pro rozvíjení znalostí, obrazotvornosti i manuální zručnosti? Přece taková, která je nejjednodušší, nejběžnější, nejsnáze dostupná a bezpečná. Nejlepší vyučovací pomůckou je jídlo. Na potravinových surovinách se dají demonstrovat fyzikální úkazy, dějiny, gramatika nebo se dají kreslit. Levným a dostupným materiálem brzkého podzimu je červená řepa.

K čemu všemu se dá řepa použít?

  1. Tato zelenina obsahuje betanin. Je to jediné rostlinné barvivo, které se v lidském těle prakticky nerozkládá. Pozorování rychlosti metabolismu červené řepy se dá použít v biologii člověka či při matematice. V biologii můžete zkoumat, jak rychle řepa projde zažívacím traktem. V počtech a matematice můžete sestavit jednoduché příklady. *
  2. Rodokmen rostliny ukazuje kulturně kulinární historii Zatímco laténský svět dával a dává přednost nadzemním částem rostliny – listům – druhu mangold (Beta vulgaris var. cicla), slovanský a germánský svět preferuje podzemní část – kořen – červené řepy (Beta vulgaris var. vulgaris). V dějepisu a zeměpisu se můžete věnovat dějinám jídla „před Alpami a za Alpami“.
  3. Šťáva z řepy se dá použít pro malování akvarelů. Z bulev se dají vyřezávat tiskátka pro nejmenší. Ve výtvarné výchově se řepné bulvy dají použít i jako vděčná předloha pro zátiší. Výtvarně zajímavá je i na řezu, který ukazuje pravidelné soustředné kruhy. Malujte řepu a malujte s řepou.
  4. Řepa je známá z básně Františka Hrubína – Pohádka o velké řepě. Pro starší žáky je inspirativním čtením kniha Parfém bláznivého tance od Toma Robbinse. Jako podstatné jméno má pravidelné skloňování stejně jako kodifikovaný vzor žena. O řepě se dá mluvit v českém jazyce a literatuře třeba celou hodinu.
  5. Betanin je veden v seznamu potravinových aditiv pod číslem E 162.

Červenou řepu při výuce může použít každý kreativní učitel pro svůj předmět.

* Spočítejte a ověřte v praxi

Délka tenkého střeva je 5 m. Červená řepa se tráví v žaludku 3,7 hodin. Červená řepa se tráví v tenkém střevě 4,5 hodiny. Jakou rychlostí postupuje řepa tenkým střevem? Za kolik minut se řepa dostane z úst do tlustého střeva, kde čeká, až ji tělo vykaká? Výpočet experimentálně ověřte pozorováním a zapište do protokolu.

Zadání mohou učitelé počtů nebo matematiky nastavit podle dosažené početní /matematické gramotnosti žáků.

Kontakt:

Jana Vlková

www.facebook.com/kytkykjidlu

www.kytkykjidlu.cz

insta: @kytkykjidlu

tel.: +420 777 655 910

email: kytkykjidlu@gmail.com

Zpravodaj i Poradna

Chcete svůj vlastní Zpravodaj i Poradnu, do své vlastní emailové schránky, vždy s jekotem sirén na začátku každého měsíce?

Nákupní košík
Přejít nahoru